Ukraine

Logo Contacts
KYIV
«Atlantis-Pak Ukraine»

Sofiyivska Borshchahivka, Kyiv-Sviatoshynskyi district, street Soborna, 15A
tel .: +38 (044) 206-56-30

DNIPRO
PJC "R.B.K. Norman"

Dnipro, 49081, Slobozhanskiy avenue,  20,
tel .: +38 (095) 500-08-00

e-mail: rbknormann@gmail.com

KHARKOV
PJC «Lis-Service»

Kharkov oblast
Kharkov, 147 Roganskaya str.,
tel .: (057) 754-60-70

TERNOPOL
PJC «Petros-Holding»
Ploticha, 15,Mazepa str. 
tel.: (0352) 29-66-92
e-mail: petros_holding@ukr.net

VINNITSA
«NINA»
Vinnitsa, 4, Frunze str
tel.: (0432) 52-20-48, 27-84-04
e-mail: mppnina@utel.net.ua

TERNOPOL
PJC «Technology of taste»

Ternopol, 11a, Troleybusnaya str. 
tel.: (0352) 43-39-55, 43-35-99 
e-mail: office@techsmak.com.ua

ROVNO
PO «FOK» 

Rovno, 45, Staritskogo str.
tel.: (0362) 62-12-21
(050) 375-30-51
e-mail: fok-rv@ukr.net
www.krotyuk.com.ua

VOLYN, ROVNO
ООО «ОлВи»
PJC «OlVi»
Lytsk, lane of Renescence, 22
tel.: (0332) 78-99-09
e-mail: olvi@itt.net.ua

HMELNITSKIY
PO Cherevkova N.A.

Khmelnitskey, lane of Peace,93, room 1
tel.: (0382) 55-50-43,
(067) 502-11-64, 63