telefon pic
+38(044) 281-24-16/17; +38(4595) 6-40-22
map point
м. Бориспіль, вул. Броварська 5

Політика якості

ПОЛІТИКА ПрАТ "ПЕНТОПАК" В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ УПАКОВКИ

Приватне акціонерне товариство «ПентоПак» успішно працює на украинскому ринку поліамідної упаковки з 1998 року. Ми впевнені у майбутньому гнучкої упаковки і тому прикладаємо всі зусилля для вдосконалення багатошарових синтетичних оболонок та термоусадкових пакетів, а також для підвищення їх безпечності.

Наша продукція отримала визнання споживачів не лише в Україні, а й більш ніж у тридцяти країнах світу. Маючи високий виробничий і кадровий потенціал, компанія прямує своїм основним курсом, спрямованим на створення конкурентоздатної, якісної та безпечної продукції і послуг, максимально повне задоволення потреб клієнтів.

Наша місія:

Створення інноваційної та безпечної упаковки для харчової промисловості стабільно высокої якості, а також максимальне задоволення запитів споживачів по сервісному обслуговуванню.

Наша стратегія:

Зберігати існуючі та освоювати нові ринки збуту продукції та послуг.

Розробляти та виводити на ринок необхідні споживачу види продукції та послуг.

Безперервно покращувати якість та підвищувати безпечність продукції, що випускається, та послуг, що надаються, на підставі вимог та очікувань споживачів.

Зберегти трудовий колектив, підтримувати сприятливий психологічний клімат, що сприяє своєчасному виявленню проблем та їх ефективному вирішенню.

Наші принципи:

Клієнт - завжди правий. Він головне джерело нашого добробуту і розвитку, який вимагає безумовної поваги.

Сучасність  –  завжди йти в ногу із часом та на крок попереду, використовуючи у своїй діяльності  сучасні технології виробництва і методи управління.

Якість і безпечність наших продукції і послуг повинні відповідати вимогам споживачів та перевищувати їх очікування.

Виконання вимог і постійне підвищення результативності функціонування системи менеджменту якості на основі міжнародного стандарту ISO 9001.

Для реалізації Політики керівництвом визначені основні напрямки:

• Підвищення ефективності діяльності компанії, її конкурентоздатності, враховуючі інтереси клієнтів, акціонерів товариства та трудового колективу.

Систематичний аналіз поточних і перспективних вимог та очікувань споживачів, їх задоволеності нашими продукцією та послугами.

Побудова та впровадження інтегрованої системи менеджменту у складі системи менеджменту якості та системи менеджменту безпеки харчових продуктів, постійне покращення її ефективності на основі вимог міжнародних стандартів ISO 9001та ISO 22000.

Забезпечення постійного та ефективного контролю якості продукції та послуг, враховуючи вимоги до їх безпечності.

Регулярне навчання персоналу, підвищення його кваліфікації, компетентності та обізнаності.

Удосконалення існуючих та освоєння нових технологій виробництва.

Розвиток матеріально-технічної базиреконструкція і технічне переозброєння виробництва, придбання нової техніки, обладнання.

•   Побудова взаємовигідних відносин із постачальниками на основі довіри та партнерства.

 

Керівництво ПрАТ «ПентоПак» бере на себе відповідальність за реалізацію цієї Політики, за забезпечення розуміння і підтримки її всіма робітниками компанії.

Генеральний директор
В.А. Лозовий

Scroll to top